Lumit As

Lumit As

Utfasing av Lysrør

Lyskilder som inneholder høye nivåer av kvikksølv har vist seg å ha en betydelig negativ miljøpåvirkning. Derfor ønsker EU å fase dem ut gjennom nye restriksjoner og lovverk. Som en konsekvens vil mange tonn av dette giftige kjemiske elementet ikke lenger forurense miljøet. Mens noen lyskilder allerede er forbudt, vil …

Flytter vårt kontor

Under Corona-perioden har vi sittet mye på hjemmekontor, dette har medført store endringer for oss. I denne perioden har vi jobbet mye med utvikling og produkt design. Vi har flyttet vår utviklingsdel til Rolvsøy, mens vårt hovedkontor foreløpig er i Røyken. Fremover kommer vi til å være delvis i Røyken …

Se og opplev

Hva som er riktig belysning for deg, skjønner du ikke før du har fått sett og opplevd dette. Vi tenker helhetlig og har lang erfaring med lyssetting. Det er ikke bare å kjøp en lampe som ser fin ut i en butikk. Vi har dessverre ikke noe showrom lengre, men vi kan låne ut noe belysningsutstyr, eller demonstrere det hvis det er ønskelig.

Når du/dere først investerer i ny belysning, skal du få noe du kan ha glede av i mange år fremover.

Finnes slags alternativ finnes til downlights?

Epsilon P50Skal du bygge nytt hus i dag, eller renovere et eldre hus, vil nok din elektriker anbefale deg downlights som belysning. Er dette den beste belysningen eller finnes det andre alternativer? Vi har jobbet med belysning for eldre og svaksynte i snart 15 år, og har sett mange løsninger. Vår erfaring tilsier at downlights oftest gir for ujevn belysning og ofte blender i spesielle situasjoner.

Hvis du har små barn, leker disse ofte på gulvet. De er mye lavere og vil derfor se rett inn i lyssøylen som kommer fra lyskildene, dette er ubehagelig. Siden downlights for det meste gir rettet lys, vil man også lett skygge for det man holder på med. Skal du stelle barnet på badet, vil også barne også ofte ligge å se rett opp i lyskildene. I mange situasjoner fungerer ikke downlights alene som allmennbelysning. Vi har hjulpet mange med å prosjektere løsninger der lyskilder blir plassert der de hører hjemme. Det er vesentlig at lamper blir plassert på rett plass og i rett høyde hvis man skal få en optimal løsning.