Utfasing av Lysrør

Lyskilder som inneholder høye nivåer av kvikksølv har vist seg å ha en betydelig negativ miljøpåvirkning. Derfor ønsker EU å fase dem ut gjennom nye restriksjoner og lovverk. Som en konsekvens vil mange tonn av dette giftige kjemiske elementet ikke lenger forurense miljøet. Mens noen lyskilder allerede er forbudt, vil …

Flytter vårt kontor

Under Corona-perioden har vi sittet mye på hjemmekontor, dette har medført store endringer for oss. I denne perioden har vi jobbet mye med utvikling og produkt design. Vi har flyttet vår utviklingsdel til Rolvsøy, mens vårt hovedkontor foreløpig er i Røyken. Fremover kommer vi til å være delvis i Røyken …