Utvikling av nye belysningsløsninger.

Utvikling av nye belysningsløsninger.

Lumit jobber nå med ny teknologi for å lage bedre lamper som gir jevnere belysning og med så lav blending som mulig. Lampene vil bli maksimalt regulerbare og ha mange egenskaper som vil være spesielt egnet for eldre, svaksynte og hørselshemmede. Det har vært et problem å finne egnede lamper for denne gruppen.

Vi jobber nå i et innovasjons program med REstart for å muliggjøre dette. Vi regner med at de første prototypene er klarer på nyåret 2024.