Lumit As

Eldre/Synshemmet

Hvis du er eldre eller synshemmet, er gjerne behovene for belysning og avskjerming ekstra store. Eldre har behov for mer lys for å kunne lese og ordne dagligdagse gjøremål. I de fleste hjem er allmennbelysningen altfor lav. Mange synshemmede har behov for mye lys i tillegg til at de er lysømfintlige. Det stiller store krav til valg av belysning og avskjerming. Vi har kompetanse og lang erfaring for å gi råd og veiledning slik at de riktige valgene blir gjort.