Lumit As

Solavskjerming

Sola er den lyskilden som har gitt oss lys fra tidenes morgen. Solas høyde på horisonten varier i løpet av dagen. I tillegg varierer styrken avhengig av vær og avstand til jorda. I enkelte perioder er vi avhengig av å kunne skjerme av for sola. Det er mange måte å gjøre dette på. Det finnes et stort utvalg av innendørs og utendørs avskjerminger.

 

Det finnes få løsninger som fungerer optimale gjennom en hel dag. Disse løsningene er idag så kostbare at de ikke er i bruk i vanlige husstander.

Løsninger vi har å velg mellom er statiske, dvs at de slipper igjennom en hvis %-del lys. Det som er spesielt viktig å ta hensyn til er at det ikke slippes inn strølys. Ved å benytte solavskjerming som vindusfilm, film som går i sideskinner osv., vil man oppnå dette.

Når det gjelder valg av type film og hvor mye lys som skal slippes igjennom, anbefaler jeg at den ihvertfall bør fungere når det kommer inn makismalt med lys utenfra.

Er det snakk om rullegardiner som kan rulles opp/ned :
Direkte solinnslipp -> 2-3%, men man kan gå ned til rundt 7-10% hvis man ikke har det.

Når det gjelder fast solfilm som er en mye rimlige løsning, benyttes en mye lavere verdi, gjerne rundt 40-50%. Disse bør da benyttes i tillegg till annen solavskjerming som markise, gardiner eller lignenede. Det leveres heller ikk film som er møreker. Da må det i tilfelle legges flere lag.

På steder der det finnes flere med forskjellige nivå av lysømfintlighet, bør det avskjermes slik at ingen blir genert av utelyset, og heller kompensere med riktig og regulerbart lys inne.

Vi leverer forskjellig type solavskjerming etter behov og ønske :

  • Multifilm Solfilmrullegardiner
  • Lamellgardiner og panelgardiner (Multifilm)
  • Fastfilm
  • Markiser
  • Plissegardiner.
  • Utvendig screens.