Utfasing av Lysrør

Utfasing av Lysrør

Lyskilder som inneholder høye nivåer av kvikksølv har vist seg å ha en betydelig negativ miljøpåvirkning. Derfor ønsker EU å fase dem ut gjennom nye restriksjoner og lovverk. Som en konsekvens vil mange tonn av dette giftige kjemiske elementet ikke lenger forurense miljøet. Mens noen lyskilder allerede er forbudt, vil de mye brukte lyskildene T5 og T8 snart også fases ut.

Fra 25.august 2023 vil det i utgangspunktet ikke være lov å selge lysrør av typen T5 som er mye brukt i lamper vi har levert. Dette gjelder også for kompaktlysrør.