Lumit As

Om Lumit

Lumit er et firma som tilbyr spesialist-tjeneste innen solskjerming og belysnings-løsninger. Vi tilbyr rådgivning om tilrettelegging av boliger, arbeidsplasser, institusjoner og større offentlige bygg. Dette gjelder både for svaksynte og de med normalt syn. Med fokus på universell design, jobber vi for å få god belysning på dagsordenen. Lumit forhandler både armaturer og belysningstilbehør. I tillegg leverer og monterer vi solavskjerming. Vi har også et bredt utvalg i tilleggsutstyr og styresystemer.

Lumit jobber også prosjektrelatert med innovasjons- og belysningsløsninger. Vi tilbyr et variert utvalg av tekniske løsninger for lys og lysstyring. Lumit jobber kontinuerlig med å tilby nye tjenester som det er behov for. Vi jobber derfor tett med fagpersoner og aktuelle samarbeidspartnere. Gode og tilpassede løsninger bør ikke nødvendigvis være så dyre.

Vi ønsker også å være en pådriver for å få utviklet og tilpasset gode, estetiske armaturer. I dag er det altfor få armaturer som er nettopp det.

Vi har kontorer i Røyken. I  tillegg har vi verksted i Fredrikstad der vi jobber med utvikling og produksjon av belysningsutstyr.

Lumit drives av Peter Carlsen. Peter er utdannet i Informatikk på Universitetet i Oslo, der han har en Bachelor-grad. Han har også videreutdanning innen belysning hos Lyskultur. Han har jobbet i Landsdekkende tjeneste for Døvblinde (NAV), i tillegg til Statped ved Huseby Kompetansesenter. De siste årene har Peter drevet eget firma. Peter har over 20 års erfaring med belysning og tilrettelegging for personer med nedsatt synsevne. Fremover ønsker han å bruke sin erfaring og kunnskap om belysning også for de med normalt syn.