Lumit As

Synshemmet

Hvis du er synshemmet har du visse rettigheter. Hvis du har en diagnose som kvalifiserer til å få dekket hjelpemidler kan du også søke om å få dekket belysning utover det som forventes at man normalt bør ha. Er du også lysømfintlig, finnes det god løsninger som gir meget god avskjerming i tillegg til at man fortsatt kan se ut av vinduet.

For å utredet behovet og få laget en belysningsplan, kan søke du om prosjekteringstilskudd fra Husbanken. Denne utredningen kan videre benyttes som vedlegg til en søknad om å få dekket belysning/solavskjetrming fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Gå til Husbanken

Last ned Søknadsskjema om Prosjekteringstilskudd

Hjelpemiddelsentralen kan dekke belysning i bolig, som er utover det som regnes som normalt.

Man kan søke om å få dekket allmennbelysning og punktbelysning som ikke er fastmontert.

Liste over Hjelpemiddelsentralene

Hvordan går jeg frem ?

Det første jeg vil anbefale deg å gjøre er å ta kontakt med din synskontakt i kommunen. Han/hun kan hjelpe deg med å sende en søknad om å få dekket utredning til Husbanken. Når du får svar på søknaden kan du ta kontakt med oss. Da vil vi sammen med synskontakten og i noen tilfeller Hjelpemiddelsentralen komme på et besøk. Her vil vi sammen gå igjennom huset/arbeidsplassen. Utifra behov og ønsker lager vi så et belysningsplan med forslag til belysning og solavskjerming som vi anser nødvendig for å få en helhetlig løsning. Vi gir deg alternativene og du velger løsning. Sammen kommer vi frem til en helhetlig løsning som du vil ha glede av i mange år fremover.