Ny ordning prosjekteringstilskudd

Personrettede tilskudd fra Husbanken går inn i rammetilskuddet til kommunene fra 2020 Fra januar 2020 vil tre av tilskuddene som Husbanken i dag håndterer og fordeler, bli overført direkte til kommunene i det såkalte rammetilskuddet fra staten. Tilskudd til utredning og prosjektering behandles i Husbanken i dag. Fra 2020 blir …