Ny ordning prosjekteringstilskudd

Ny ordning prosjekteringstilskudd

Personrettede tilskudd fra Husbanken går inn i rammetilskuddet til kommunene fra 2020

Fra januar 2020 vil tre av tilskuddene som Husbanken i dag håndterer og fordeler, bli overført direkte til kommunene i det såkalte rammetilskuddet fra staten.

Tilskudd til utredning og prosjektering behandles i Husbanken i dag. Fra 2020 blir dette en ny oppgave for kommunene. Tilskudd til utredning og prosjektering bidrar til å

  • finne gode og varige løsninger tilpasset den enkeltes behov ved nedsatt funksjonsevne
  • finne gode løsninger til nøkterne kostnader
  • øke tilgjengeligheten i boligmassen

Veileder for saksbehandler i kommunen